Aktuality Index

 

Alf - Interaktivní a zábavný 17. 3. 2019
Představujeme Vám program Alf, který si zamilují na první pohled Vaši žáci.

Ještě nikdy nebyla tvorba testových úloh jednodušší a jejich zkoušení poutavější.

Otestujte vědomosti žáků různými druhy úloh a udělejte i své hodiny interaktivnějšími a zábavnějšími!
 
  více  >>>
Prodej stravenek - duben    17. 3. 2019
Prodej stravenek na měsíc DUBEN 2019 pro strávníky platící v hotovosti 26. 3. 2019 - úterý 7.00 – 13.00 hod. v kanceláři školní jídelny Jubilejní ul.
 
  více  >>>   
Zápis žáků    11. 3. 2019
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zápis žáků

k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019 – 2020.

Zápis se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 14.00 do 17.30 hodin.


 
  více  >>>   
Minimální preventivní program    31. 1. 2019

Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 20018/2019, je na naší škole realizován Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů.

Tento program je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou především zneužívání návykových látek, kriminalita, delikvence, virtuální drogy, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, agresivita, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.


 
Kontakt: Mgr. Miroslav Bill, školní metodik prevence více  >>>   
Sportovní hala    23. 1. 2019

Podívejte se na časosběrné video ze stavby sportovní haly.

Snímek mapuje bourání původní tělocvičny a stavbu nové haly, stavba probíhala od února do listopadu 2018.


 
  více  >>>   
Přijímací řízení 2018/2019 - informace pro rodiče žáků 9. ročníků    26. 9. 2018

V 1. kole se podávají 2 přihlášky a na obě se uvádí zvolený obor i škola v TOMTÉŽ pořadí.

Ve 2. kole se podává libovolný počet přihlášek.

Jednotná přijímací zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a sportovní gymnázia.


 
  více  >>>   
Facebook    7. 6. 2018

Chcete sledovat aktuální dění v naší škole?

Sledujte nás na Facebooku.


 
  více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2018    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1224