Aktuality Index
Školní řád    12. 9. 2017
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byl vydán a upraven Školní řád.
 
  více  >>>   
Školská rada    12. 9. 2017
Dne 7. září 2017 se uskutečnilo 6. zasedání Školské rady.
 
  více  >>>   
Školovinky    12. 9. 2017
Byl zveřejněn nový výtisk školního časopisu Školovinky.
 
  více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2017    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1223