Aktuality Index
Výsledek voleb do Školské rady16. 11. 2017
Do Školské rady ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína jsou pro volební období 2018 – 2020 z řad zákonných zástupců žáků zvoleni nadpoloviční většinou hlasů pan Martin Pelikán a paní Kateřina Ficková.

Volby zástupců z řad zákonných zástupců žáků se uskutečnily 15. 11. 2017 na třídních schůzkách.
Zúčastnilo se jich 76 oprávněných voličů. Bylo odevzdáno 76 platných hlasovacích lístků

.
 
  
Třídní kolektivy - foto    24. 10. 2017
Byly zveřejněny fotografie třídních kolektivů.
 
  více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2017    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1223