Aktuality Index
Zápis žáků    9. 3. 2018
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve středu 11. dubna 2018 od 14.00 do 17.30 hodin

Zápis žáků k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018 – 2019.
 
  více  >>>   
Školovinky - školní časopis    4. 3. 2018
Vydali jsme nové číslo školního počítače.
 
  více  >>>   
Společně k bezproblémové inkluzi    14. 6. 2017


Projekt SPOLEČNĚ K BEZPROBLÉMOVÉ INKLUZI reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/00041 20 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
 
Kontakt: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2017    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1223