Aktuality Index

 

Prodej stravenek    14. 2. 2019
Prodej stravenek na měsíc březen 2019 pro strávníky platící v hotovosti 21. 2. 2019 - čtvrtek 7.00 – 13.00 hodin v kanceláři školní jídelny Jubilejní ul.
 
  více  >>>   
Minimální preventivní program    31. 1. 2019

Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 20018/2019, je na naší škole realizován Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů.

Tento program je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou především zneužívání návykových látek, kriminalita, delikvence, virtuální drogy, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, agresivita, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.


 
Kontakt: Mgr. Miroslav Bill, školní metodik prevence více  >>>   
Sportovní hala    23. 1. 2019

Podívejte se na časosběrné video ze stavby sportovní haly.

Snímek mapuje bourání původní tělocvičny a stavbu nové haly, stavba probíhala od února do listopadu 2018.


 
  více  >>>   
Přijímací řízení 2018/2019 - informace pro rodiče žáků 9. ročníků    26. 9. 2018

V 1. kole se podávají 2 přihlášky a na obě se uvádí zvolený obor i škola v TOMTÉŽ pořadí.

Ve 2. kole se podává libovolný počet přihlášek.

Jednotná přijímací zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky a sportovní gymnázia.


 
  více  >>>   
Facebook    7. 6. 2018

Chcete sledovat aktuální dění v naší škole?

Sledujte nás na Facebooku.


 
  více  >>>   

   

  

  

Základní Škola a Mateřská Škola - Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Za obsah informací zde zveřejněných zodpovídá:  PaedDr. Jana Bělůnková  ředitelka školy
Správu stránek technologicky zabezpečuje administrátor:  Ing. Jaromír Kadlec

Copyright © 2006 - 2018    ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína.  Všechna práva vyhrazena

v 10.1224