Nástěnka 6. třídy

a) 23,7 + (2,8 + 6,4) = b) 19,6 – (5,2 + 7,4) = c) 16,3 – (0,6 + 6,5) = d) (17,6 + 5,3) – 7,4 = e) 16,3 – (12,3 – 3,9) =