Mateřská škola

Režim dne

06.00 - 08.00 Scházení se dětí v třídě Sluníček, v tuto dobu probíhají hravé činnosti a pohybové aktivity, individuální činnosti.
Scházejí se zde i děti ze třídy Elišek, které v 6.15 hodin přecházejí s učitelkou na vedlejší budovu. Třída Elišek je otevřena od 6.30 hodin.
08.00 - 08.45 Probíhá motivace dne, kruh kamarádství, ranní cvičení, hygiena
08.45 - 09.05 Svačina
09.05 - 09.45 Děti se pod vedením učitelky hravou formou věnují výchovným činnostem (pohybovým, hudebním, výtvarným, smyslovým, pracovním atd.)
09.45 - 11.45 Převlékání, pobyt venku, hygiena
11.45 - 12.15 Oběd
12.15 - 13.15 Převlékání, odpolední odpočinek, spánek dětí - respektování dětí s nižší potřebou spánku
13.15 - 14.15 Zájmové činnosti dětí s nižší potřebou spánku
14.15 - 14.45 Oblékání, hygiena
14.45 - 15.00 Svačina
15.00 - 16.00 Spojení obou tříd, volné hry dětí, dokončování pracovních činností, výtvarných výrobků, rozchod domů (v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy)