O nás

Školská rada

Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Naše školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci žáků, dva pedagogičtí pracovníci.

 

Členové Školské rady

Mgr. Dagmar Lupačová
Předsedkyně 595 530 914 lupacova@zssenov.cz
Pavel Kačírek
Mgr. Jana Sedlářová
Jmenování zřizovatelem
Kateřina Ficková,
Radana Nevřivová, BcA.
Zvoleni za zákonné zástupce
Mgr. Petra Hašová,
Mgr. Dagmar Lupačová
Zvoleni za pedagogické pracovníkyDokumenty

Název dokumentu Formát dokumentu
Zápis ze 4. zasedání školské rady PDF
Výroční zpráva školské rady za rok 2022 PDF