Důležité informace

Přijímací zkoušky

Do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude konat jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.

Volba střední školy, přijímačky

Termíny přijímacích zkoušek

12. a 15. dubna 2024 čtyřleté obory vzdělání
16. a 17. dubna 2024 šestiletá a osmiletá gymnázia
29. a 30. dubna 2024 náhradní termín pro všechny obory
2. do 15. ledna 2024. obory vzdělání s talentovou zkouškou - mimo konzervatoře
15. do 31. ledna 2024. obory na konzervatořích
pracovní dny od 2. ledna do 15. února 2024, koná se však i jednotná přijímací zkouška v termínech uvedených výše gymnázia se sportovní přípravou

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkoužkou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění.

Užitečné adresy

atlasskolstvi.cz Pro výběr oborů a škol
stredniskoly.cz Pro výběr oborů a škol
nsp.cz Národní soustava povolání - podrobné informace o jednotlivých povoláních
prijimacky.cermat.cz/ Informace o jednotné přijímací zkoušce
průvodce devítkou Průvodce pro rodiče - informační brožura

Dotazy

S dotazy se můžete obracet na: Mgr. Petra Hašová, hasova@zssenov.cz