Důležité informace

FAQ - odpovědi na často kladené otázky

Ve čtvrtek, 1. září 2022, 7.50 hodin

Ne, máme tři samostatné budovy.

V hlavní budově je základní škola s veškerým zázemím.
Ve druhé budově je školní družina s částí školky.
Třetí budova slouží jako školka.

Všechny tři budovy jsou navzájem v bezprostřední blízkosti.

Každý žák (i zaměstnanec) musí vlastnit čip v hodnotě 120 Kč, který si musí zakoupit. Tento čip potom opravňuje osobu vstupovat do určitých částí školy tam, kam potřebuje a zároveň slouží i jako čip na oběd.

K tomu slouží informační systém školní jídelny, z níž odebíráme stravu. Je třeba mít vytvořený v jídelně účet, což může udělat správkyně školní jídelny.

Odkaz na přihlašení

Komunikujeme samozřejmě více způsoby, jak je to zrovna potřebné a vhodné. Základní komunikační kanál tvoří aplikace Bakaláři, v níž rodiče (a na svém účtu samozřejmě i žáci) vidí výsledky v jednotlivých předmětech, vidí výchovné problémy a učitelé mohou s jednotlivými rodiči elektronicky komunikovat.

Dále je možné využít e-mail, telefon nebo osobní kontakt.

Moderní technologie považujeme za důležitou součást vzdělání i života každého jednotlivce.
Na naší škole je od 4. třídy až do konce školní docházky každý rok informatika, v níž se žáci naučí základní i pokročilé ovládání počítače.

Máme k dispozici dvě počítačové učebny a třicet tabletů.

Wi-Fi pro žáky neprovozujeme a ani to nemáme v plánu. Wi-Fi ve škole slouží k výukovým účelům a je zabezpečena způsobem, aby se na ni žák bez dovolení nemohl připojit.

Nejsme příznivci toho, aby žáci byli za každých okolností "on-line", ale spíše aby využívali moderní technologie s rozumem a tak, aby jim to bylo k užitku.